Tag Archives: Lữ đoàn 127

Trận tiến công đổ bộ cảng Reem của Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân

Lu 127

Từ ngày 9 đến 10 tháng 1 năm 1979, lữ đoàn 127 vùng 5 hải quân phối hợp với một số tàu của hạm đội 171 và một mũi tiến công của trung đoàn bộ binh cơ giới thuộc quân